Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Uprawnienia związków zawodowych

  • Dział: Prawo
Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych funkcji, zadań związanych z reprezentowaniem i obroną praw oraz interesów pracowników wobec kierowników zakładów pracy, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego a także innych podmiotów.
Czytaj dalej...