Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas


Szef dzwoni na urlopie...

  • Dział: Prawo
Kodeks pracy definiuje czas pracy jako okres w którym pracobiorca pozostaje do dyspozycji pracodawcy (art 128 § 1 Kodeksu Pracy) . Nie ma znaczenia czy chodzi o zakład pracy, czy inne miejsce wyznaczone do wykonywania czynności wedle zapisów umowy. Praca w którą wpisane jest wykorzystywanie służbowego telefonu ma o tyle…
Czytaj dalej...

Uprawnienia związków zawodowych

  • Dział: Prawo
Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych funkcji, zadań związanych z reprezentowaniem i obroną praw oraz interesów pracowników wobec kierowników zakładów pracy, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego a także innych podmiotów.
Czytaj dalej...