Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Przeciwko cenzurowaniu działalności związkowej - Warszawa

Policja zdelegalizowała zgłoszoną zgodnie z procedurami pikietę w sprawie nieprawomocnego wyroku sądu przeciwko Inicjatywie Pracowniczej!

Zgromadziliśmy się dziś na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina, aby wyrazić swój sprzeciw wobec cenzurowania naszej działalności. Dla przypomnienia - na mocy nieprawomocnego postanowienia sądu okręgowego w Poznaniu, zakazano nam między innymi:

(1) publikowania materiałów zawierających hasła dotyczące wyzysku oraz represjonowania za działalność związkową i zastraszania pracowników i pracownic Aelii za ich działalność związkową 

(2) organizowania pikiet związanych z wyzyskiwaniem oraz zastraszaniem i represjonowaniem pracowników i pracownic Aelii. 

(3) dystrybuowania tematycznych ulotek oraz biuletynu „Inicjatywa Pracownicza”, w którym opisane są działania firmy.

  W dzisiejszej pikiecie wzięło udział ponad 40 osób, które wysłuchały postanowień sądu oraz obejrzały inscenizację sztuki Bertolda Brechta „Ten, który mówi tak, ten, który mówi nie” w wykonaniu Warszawskiego Teatru Rewolucyjnego. Zgromadzeni i zgromadzone krzyczeli hasła „Stop cenzurze” oraz „Wolne związki zawodowe”. Upomnieliśmy się także o przywrócenie do pracy, nielegalnie, w naszej opinii, zwolnionej Anny Kucharzyk – reprezentantki komisji zakładowej w Aelia. Po godzinie policja uznała naszą demonstracją za nielegalną i rozwiązała zgromadzenie. Mimo represyjnych działań policji i Służby Ochrony Lotniska oraz prób cenzurowania naszej działalności przez Aelię i sąd, będziemy kontynuować nasze działania na rzecz poprawy warunków pracy w Aelia Polska, jak i we wszystkich innych zakładach pracy. 

Powrót na górę