Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Warszawskie komisje IP przeciwko "dekomunizacji"

Sześć komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza z Warszawy wydało w tym tygodniu wspólne stanowisko przeciwko tzw. "dekomunizacji" nazw ulic. Sygnatariuszki i sygnatariusze dokumentu zwracają uwagę, że "zarówno całość projektu dekomunizacji jak i wstępna lista nazw przeznaczonych do zmiany [...] mają jeden cel: usunięcie pamięci o radykalnej lewicy społecznej, w tym o działaniach ruchu związkowego."

Pełna treść stanowiska jest dostępna [tutaj].

Jak czytamy w oświadczeniu, warszawska "dekomunizacja" ma objąć m.in. działaczy i działaczki przedwojennych związków zawodowych, członków Ochotniczych Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy (broniących stolicy we wrześniu 1939 r.), organizatorów żydowskiego ruchu oporu w getcie warszawskim oraz Dąbrowszczaków - ochotników i ochotniczki, którzy i które zbrojnie wystąpili przeciwko faszyzmowi podczas Wojny Domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939. W opinii komisji IP sygnujących stanowisko "oznacza [to] likwidację tradycji strajków i walk zbrojnych w walce o lepsze jutro, tradycji walk społecznych o poprawę warunków życia ludzi pracy, tradycji antyfaszystowskiego oporu, tradycji internacjonalizmu i ponadnarodowej współpracy ruchu pracowniczego".

Pod stanowiskiem podpisały się: Warszawska Komisja Środowiskowa, Komisja Zakładowa w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych, Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki, Komisja Zakładowa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Międzyzakładowa Komisja Pracujących w Gastronomii. W najbliższym czasie zostanie ono przekazane radnym m.st. Warszawy.

 

Powrót na górę