Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas


Referendum OZZ Inicjatywa Pracownicza ws. strajku generalnego

W piątek 26 lipca rozpoczęło się wewnętrzne referendum wśród członków i członkiń OZZ Inicjatywa Pracownicza ws. zapowiedzianych na wrzesień protestów przeciwko reformie czasu pracy. Referendum potrwa do 7 sierpnia, a od jego wyników zależy to, w jaki sposób nasz związek włączy się w jesienne akcje.

Reprezentatywne centrale związkowe: „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zapowiedziały, że 11 września rozpoczną się protesty przeciwko przyjętej przez Sejm i Senat nowelizacji Kodeksu pracy. Liderzy tych central deklarują, że jedną z form protestu prawdopodobnie będzie ogólnopolski strajk generalny zorganizowany na podobnych zasadach jak marcowy Śląski strajk generalny

(Więcej na temat śląskiego strajku generalnego: Jakub Grzegorczyk, „W oczekiwaniu na ogólnopolski strajk generalny”). Głównym celem mobilizacji jest wycofanie zmian w Kodeksie pracy, które uelastyczniają czas pracy. Przyjęte przepisy pozwalają pracodawcom (bez względu na przyjęty system czasu pracy) na wprowadzenie rocznych okresów rozliczeniowych oraz tzw. „ruchomego czasu pracy”. W ten sposób podważone zostały de facto istniejące gwarancje maksymalnie ośmiogodzinnego dnia pracy i maksymalnie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy, trudniejsze będzie także uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, a dzięki ruchomemu czasowi pracy, pracownicy będą „na każde zawołanie pracodawcy” (więcej informacji na temat konsekwencji nowelizacji Kodeksu Pracy można znaleźć w analizie Piotra Krzyżaniaka „Rządowy projekt elastycznego czasu pracy – ruchomy czas pracy i roczne okresy rozliczeniowe”).

W związku z planami ogólnopolskich protestów, Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza zdecydowała o przeprowadzeniu wewnętrznego referendum wśród członków i członkiń związku. Jego głównym celem jest wybór sposobu, w jaki OZZ Inicjatywa Pracownicza ma wesprzeć jesienną mobilizację. Związkowcy i związkowczynie wypowiedzą się m.in. na temat tego, czy popierają współ-organizowanie przez Inicjatywę Pracowniczą strajku generalnego, czy popierają inne formy protestów (takie jak demonstracje i pikiety) oraz czy sami i same zamierzają przystąpić do strajku w swoich zakładach pracy. 

Referendum trwa od 26 lipca do 7 sierpnia i jest przeprowadzane we wszystkich komisjach OZZ Inicjatywa Pracownicza. Jego wyniki będą wiążące dla Komisji Krajowej, o ile frekwencja przekroczy 50%. Wyniki referendum zostaną ogłoszone w połowie sierpnia i stosownie do nich zostanie ustalony plan akcji protestacyjnych w poszczególnych miastach i zakładach pracy.

W związku z tym, że Inicjatywa Pracownicza nie jest inicjatorem protestów, a jedynie planuje dołączenie się do mobilizacji głównych central związkowych, plany odnośnie protestów mogą ulec zmianom w sytuacji, gdyby organizatorzy np. odwołali lub przesunęli termin protestu.

Niezależnie od przygotowania do protestów, nasz związek przygotowuje także kampanię informacyjną na temat konsekwencji uelastycznienia czasu pracy oraz prawnych (i pozaprawnych) możliwości organizowania przez pracowników akcji strajkowej. W tym celu zostanie uruchomiona strona internetowa: www.strajk.org 

 

Powrót na górę