Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Protest przeciwko łamaniu wolności słowa i wolności akademickiej w Turcji

Inicjatywa Pracownicza wspólnie z redakcjami Le Monde Diplomatique – edycja polska oraz Praktyki Teoretycznej zainicjowała akcję zbierania podpisów pod „Listem otwartym ws. represji wobec środowisk akademickich w Turcji”. Do dziś podpisało go 180 przedstawicieli i przedstawicielek świata nauki, mediów i kultury.

Sygnatariusze i sygnatariuszki listu wzywają rząd turecki do wycofania zarzutów wobec uczestników i uczestniczek inicjatywy „Wykładowcy dla Wolności”, natychmiastowego uwolnienia uwięzionych pracowników i pracownic naukowych, respektowania zasad wolności akademickiej i wolności słowa oraz natychmiastowego zakończenia kampanii terroru skierowanej przeciwko społeczności kurdyjskiej.

List jest reakcją na aresztowania i szykany, jakie spotkały członków i członkinie inicjatywy „Wykładowcy dla pokoju”, zrzeszającej przedstawicieli i przedstawicielki tureckiego świata nauki. W styczniu br. „Wykładowcy” zainicjowali akcję zbierania podpisów pod oświadczeniem „Nie będziemy uczestniczyć w tych zbrodniach” wzywającym rząd turecki do zaprzestania kampanii terroru wobec ludności kurdyjskiej (tylko w grudniu 2015 r. w wyniku prowadzonych przez armię turecką operacji wojskowych zginęło 100 Kurdów i Kurdyjek, a od sierpnia 2015 r. w południowo-wschodniej Turcji 52 razy wprowadzano godzinę policyjną). Odpowiedzią władz Turcji były aresztowania i groźby pod adresem sygnatariuszy i sygnatariuszek oświadczenia: 27 osób zostało aresztowanych pod zarzutem „propagandy na rzecz organizacji terrorystycznej” i „znieważenia narodu tureckiego”, a wobec pozostałych wszczęto postępowania dyscyplinarne i grozi im utrata pracy w ich instytucjach naukowych.

Działania władz tureckich wywołały oburzenie na całym świecie – listy protestacyjne w tej sprawie wystosowała m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz brytyjskie środowiska naukowe.

Podpisy pod listem będą zbierane do 5 lutego. List zostanie przekazany władzom tureckim. Naukowców, artystów i dziennikarzy chcących wesprzeć akcję prosimy o kontakt mailowy: warszawa[@] ozzip.pl (w mailu prosimy o podanie obok imienia i nazwiska stopnia naukowego, afiliacji akademickiej i/lub dziedziny sztuki)

Powrót na górę