Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Strajk ostrzegawczy w szpitalu psychiatrycznym

 • Dział: Śląskie
12 maja pracownicy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na dwie godziny przerwali pracę. Około 50 pracowników rannej zmiany wzięło udział w strajku ostrzegawczym zorganizowanym przez OZZ Inicjatywa Pracownicza. Protest miał bardzo duże poparcie większości pracownic i pracowników szpitala i zorganizowany był we współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Lecznictwa…
Czytaj dalej...

Przeciwko cenzurowaniu działalności związkowej - Katowice

 • Dział: Śląskie
W zeszłą sobotę, działacze i działaczki OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Federacji Anarchistycznej Śląsk zgromadzili się na lotnisku w Pyrzowicach, aby wyrazić swój sprzeciw wobec cenzurowania działalności związkowej. Pod hasłem „Nie wolno nam mówić, że AELIA wyzyskuje”, przyłączyli się do akcji protestacyjnej organizowanej w wielu miastach w Polsce. Protestujący zebrali się…
Czytaj dalej...

Popieramy strajk generalny na Śląsku

 • Dział: Śląskie
Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza wyraża swoje poparcie i solidarność ze strajkiem generalnym na Śląsku, który odbędzie się 26 marca. Zwracamy się z apelem do wszystkich komisji naszego związku oraz wszystkich osób wspierających i sympatyzujących z OZZ Inicjatywa Pracownicza o aktywne wsparcie demonstracji i pikiet solidarnościowych ze Śląskim Strajkiem Generalnym.…
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Batalia o symbole. Kogo rażą barwy związkowe?

 • Dział: Śląskie
W Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej prawie 6 lat temu powstała pierwsza w historii zakładu organizacja związkowa. Pracownicy, zorganizowani w komisji zakładowej, wystąpili z żądaniami poprawy warunków pracy i płacy. Nad zakładem zawisła czarno-czerwona flaga – symbol ruchu pracowniczego i związków zawodowych. W ciągu okresu działania KZ OZZ…
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Batalia z opornym pracodawcą

 • Dział: Śląskie
O przestrzeganie zasad BHP, równe traktowanie i „warunki szczególne pracy”Od ponad roku w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej trwa batalia o przyznanie warunków szczególnych pracy grupie zawodowej „sanitariuszy i salowych” oraz przestrzegania zasad BHP przez pracodawcę.
Czytaj dalej...

Bielsko–Biała: Pierwsze wnioski nakazowe PIP dla Dyrektora SPZOZ – Józefa Kulińskiego

 • Dział: Śląskie
Związkowcy pracujący w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, złożyli wniosek o kontrolę dotyczącą nieprzestrzegania zasad BHP oraz naruszenia prawa do przyznania warunków szczególnych pracy dla sanitariuszy i salowych. Zarzuty związku o nieprzestrzeganie zasad BHP zostały potwierdzone przez inspektorów pracy, o czym już informowaliśmy.
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Kontrola PIP w SP ZOZ potwierdziła zarzuty

 • Dział: Śląskie
Na początku lutego br. Komisja zakładowa OZZIP skierowała do PIP wniosek o kontrole w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Zdaniem IP w zakładzie nie przestrzegano zasad BHP, dotyczących min. zapewnienia przez pracodawcę: (1) odzieży roboczej i ochronnej, (2) prania odzieży roboczej i ochronnej, (3) odpowiednich szafek dla pracowników (wynikających z…
Czytaj dalej...

Bielsko Biała: Dyrektor SPZOZ – Józef Kuliński kolejny raz łamie Prawo Pracy!

 • Dział: Śląskie
W bielskim Szpitalu Psychiatrycznym na początku bieżącego roku miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolę przeprowadzono na wniosek jednego z pracowników – dotyczyła samowolnej decyzji Dyrektora SP ZOZ Józefa Kulińskiego. Wbrew decyzji Komisji Socjalnej, pracodawca wypłacił z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pieniądze osobie odmawiającej ujawnienia dochodów dla potrzeb prac komisji.
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Ponad 41 tys. zł za nielegalne zwolnienie

 • Dział: Śląskie
28 października 2010 roku Sąd Apelacyjny w Bielsku-Białej orzekł przywrócenie do pracy członkini Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, zmieniając wyrok sądu niższej instancji z dnia 02.02.2010 r. (rozprawie, w której zapadł niekorzystny dla pracownicy wyrok, przewodniczyła sędzia Mariola Adamiec-Witek. Sędzia nie zwróciła się do Związku Zawodowego o materiał dowodowy dot.…
Czytaj dalej...

Bytom, Tychy, Opole: W obronie pracowników OBI!

 • Dział: Śląskie
26 lutego w Polsce i w Niemczech odbył się Międzynarodowy dzień solidarnościowy z pracownikami OBI zainicjowany przez FAU oraz ZSP. Pikiety solidarnościowe zorganizowała także Inicjatywa Pracownicza Południe i sekcje Federacji Anarchistycznej ze Śląska i Małopolski. Pracownicy OBI domagają się min. respektowania prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, przestrzegania warunków…
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Polityka Antymobbingowa w SP ZOZ

 • Dział: Śląskie
OZZ Inicjatywa Pracownicza i Dyrekcja SP ZOZ w Bielsku-Białej doszły do porozumienia co do kształtu i zasad działania Zespołu Etycznego. Zespół ten ma pełnić min. funkcje Komisji Antymobbingowej, o której powołanie wnioskowała PIP. Pracodawca 20 września 2010 roku skierował wniosek do związków zawodowych w sprawie wydelegowania przedstawiciela do prac w…
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Dyrektor SP ZOZ przegrywa kolejny proces

 • Dział: Śląskie
Przypomnijmy, 26 kwietnia 2010 r. członkinii Inicjatywy Pracowniiczej, Pani Renata została zwolniona w trakcie urlopu chorobowego (tzw.: L4). Wcześniej, o planowanym zwolnieniu członkini związku pracodawca poinformował komisję zakładową związku. W odpowiedzi na to Inicjatywa Pracownicza wystosowała pismo do pracodawcy, w którym czytamy min.: "Naszym zdaniem istnieje podejrzenie, że decyzja o zwolnieniu…
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Szkolenie antymobbingowe

 • Dział: Śląskie
4 listopada 2010 roku w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie "antymobbing-owe". Psycholog pracy, Michał Galbarczyk, wyjaśniał zgromadzonym kwestie dotyczące mobbingu, jego zapobiegania, oraz sposoby obrony przed mobbingiem. Szkolenie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach na wniosek Inicjatywy Pracowniczej. Wzięło w nim udział około 50 pracowników.
Czytaj dalej...

Bielsko-Biała: Członkini IP przywrócona do pracy

 • Dział: Śląskie
22 grudnia 2008 roku członkini Inicjatywy Pracowniczej została zwolniona z pracy. W SP ZOZ zatrudniona była jako terapeutka zajęciowa. Pomimo sprzeciwu Inicjatywy Pracowniczej, która poinformowała pracodawcę o ochronie związkowej jakiej podlega, pracodawca podjął decyzje o jej bezprawnym zwolnieniu. Po 22 miesiącach 28 października br. sąd przywrócił członkinię IP do pracy.
Czytaj dalej...