Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Wybory przedstawicela załogi do prac z zarządzie H. Cegielski Poznań

Od kwietnia 2003 roku zarząd zakładów Cegielskiego znowu zdecydował się (podobnie jak w 2002 roku) na obniżenie załodze pensji (o 10-20%). Mówi się o groźbie zwolnień ok. 200 pracowników. W związku z tą sytuacją Inicjatywa Pracownicza - Federacja Anarchistyczna i Solidarność'80 organizują rozdawanie ulotek pod bramami HCP (pierwsze odbyło się 24 kwietnia '03). Solidarność'80 weszła w spór zbiorowy z Zarządem HCP i zagroziła referendum strajkowym.

 Wyczuwa się wzrost niezadowolenia wśród pracowników HCP, czego dowodem jest wybór na przedstawiciela załogi w zarządzie HCP Marcela Szarego, utożsamianego z radykalną linią związkową nie zgadzającą się na żadne ustępstwa wobec władz spółki. Marcel Szary jest też kojarzony jednoznacznie z ruchem anarchistycznym i za każdym razem publicznie deklaruje nierozerwalność działań Solidarności'80 przy HCP z Inicjatywą Pracowniczą - Federacją Anarchistyczną.

W głosowaniu 10 kwietnia 2003 r. Marcel zdobył 53% głosów przy 60% frekwencji załogi Cegielskiego - wygrał w pierwszej turze. Następny w kolejności kontrkandydat z Solidarności zdobył zaledwie 14% głosów. To był cios dla Zarządu i dużych central związkowych. Teraz wspólnie (Solidarność'80 i Federacja Anarchistyczna) opracowywany jest plan wykorzystania udziału Marcela w Zarządzie dla wprowadzenia, uzgodnionej z robotnikami, formy bezpośredniej demokracji pracowniczej w Cegielskim.

Cały czas trwa współpraca z robotnikami w HCP. Regularnie raz, dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania w HCP, w których udział biorą przedstawiciele także innych zakładów pracy na przykład salowe z firmy Impel i Bresco, pracownicy Sulzer Chemtech i Energo-Centrum. Niektórzy robotnicy - z którymi współpracujemy od roku - zapisali się do ACK; logistycznie też pomagają Federacji Anarchistycznej przy organizacji innych protestów (np. antywojennych). Podejmowane są też próby stworzenia szerszego, towarzyskiego "gruntu" współpracy FA z robotnikami: regularnie do zakładów, z którymi mamy kontakt dostarczana jest literatura anarchistyczna i wolnościowa, organizowane są wspólne imprezy kulturalne (Mikołajki dla dzieci, występ Teatru Ósmego Dnia, wystawa fotograficzna poświęcona wspólnej walce itd.) czy sportowe (rozpoczęto wspólne mecze piłki nożnej).

Powrót na górę

Podobne artykuły