EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Zielona Góra: Kolejne odłożenie sprawy

Dziś przez sądem rejonowym w Zielonej Górze, przed zaplanowanym procesem jednego z działaczy Inicjatywy Pracowniczej, Jacka Rosołowskiego, odbywała się pikieta. Chodzi o procesy jaki wytoczyła policja trzem działaczom, którzy brali udział w akcji informacyjnej IP w grudniu 2008 roku przed centrum handlowym Focus Park.

Pięciu związkowców ustawiło się z flagami przed wejściem do sądu i rozdawali ulotki informujące o przebiegu procesów. Zjawili się też przedstawiciele lokalnych mediów. O godz. 13.00. miała rozpocząć kolejna rozprawa przeciwko Jackowi Rosołowskiemu. Niestety okazało się, że została zdjęta z wokandy. Następne posiedzenie sądu ma się odbyć 10 marca (zapowiedziano wydanie wyroku). Dzień później odbędzie się w tej samej sprawie posiedzenie sądu w innym składzie, a pozwanym będzie Piotr Krzyżaniak.

W sprawie przeciwko trzeciej osobie, Pawłowi Bartolikowi, sąd (w innym niż poprzednie składzie) zwrócił do związku z prośba o ustosunkowanie się do zarzuty, że związek nie posiadał zezwolenia zarządzającego terenem na wywieszenie transparentu. W odpowiedzi stwierdzono:

W związku z prośbą o wyśnienie informujemy, że OZZ Inicjatywa Pracownicza nie zwracała się, w związku z akcją informacyjną przeprowadzoną w dniu 20 grudnia 2008 roku przed centrum handlowym Focus Mall w Zielonej Górze, o zgodę na wystawienie transparentu do zarządzającego terenem.

Związek nasz stoi na stanowisku, iż zgoda taka nie jest wymagana:

1. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy jest niezależny w swej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego i innych organizacji. Oznacza to, iż nie musi prowadzić swojej działalności w porozumieniu z nimi, w szczególności w przypadku akcji informacyjnej.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej, a ponadto w związku z art. 8 ustawy o związkach zawodowych podmiotem działalności związków zawodowych są nie tylko pracownicy, ale także emeryci, renciści, bezrobotni i ich rodziny. Osoby takie stanowiły większość spośród osób przebywających na terenie Focus Mall, w związku z czym prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do tych osób na terenie Focus Mall było jak najbardziej uzasadnione. Należy też zauważyć, iż zapisy ustawy o związkach zawodowych w żadnym miejscu nie ograniczają działalności informacyjnej związku zawodowego w stosunku do osób, które on reprezentuje. Ponadto zgodnie z art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

3. Dodatkowo trzeba stwierdzić, iż problematyczne jest w takim przypadku powoływanie się zarządzających terenem na jego prywatny, a nie publicznych charakter, skoro powszechny jest do niego dostęp. Teren ten nie jest także oznakowany w sposób typowy dla tego typu prywatnych przestrzenni.

4. Pragniemy także zauważyć, iż jeden ze związkowców, Piotr Krzyżaniak, w dniu 20 grudnia 2008 r. był pracownikiem Alma Market S.A. w Zielonej Górze, której placówka mieści się na terenie Focus Mall. Jako przedstawiciel Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, na podstawie ustawy o związkach zawodowych prowadził działalność związkowa na terenie Alma Market w Zielonej Górze. Inaczej mówiąc miał on pełne prawo przebywać na ww. terenie.

5. Jednocześnie związkowcy nasi, na wezwanie uprawnionego organu (policji) zakończyli legalnie prowadzoną akcję informacyjną związku. Pragniemy nadmienić, iż faktycznie zachowanie i działanie zarządzającego (agresywna interwencja ochrony) stanowiły naruszenie konstytucyjnej wolności do zrzeszania się i działalności związków zawodowych oraz do wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.