EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Sprawozdanie z VII Krajowego Zjazdu Delegatów

W dniu 12 marca 2011 roku w Poznaniu, w zakładach Cegielskiego, odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wzięło w nim udział 25 delegatów oraz ok. 10 członków Związku nie posiadających mandatu. Na zakończenie Zjazdu odbyło się spotkanie upamiętniające pierwszą rocznicę śmierci Marcela Szarego.

Zjazd przyjął sprawozdania Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej i przegłosował udzielenie absolutorium dla ustępujących członków KK i KKR. Następnie przedyskutowano i podjęto decyzję w trzech sprawach dotyczących funkcjonowania Związku:

1. propozycji zmian statutowych  wprowadzających ograniczenia dla członków KK i KKR kandydowania do samorządu lokalnego oraz wprowadzenia ograniczeń dotyczących używania nazwy i symboliki związku;

2. przedyskutowano zasady działania Komisji Krajowej i zakresu funkcji poszczególnych członków KK;

3. przedyskutowano kwestie usystematyzowania w zakresie gospodarowania finansami związku.

Odnośnie punktu 1 Krajowy Zjazd Delegatów IP odrzucił większością głosów zgłoszony projekt zmian Statutu mających ograniczyć prawo członków KK i KKR do kandydowania do samorządu lokalnego oraz wprowadzające ograniczenia w korzystaniu z nazwy i symboliki związku. Zwłaszcza w tym drugim przypadku, większość Delegatów podkreślała, że zaproponowany zapis przez Komisję Śląsko-Małopolską i Komisję przy SP ZOZ w Bielsku Białej jest niejasny i otwiera pole do różnych interpretacji. Część Delegatów była gotowa zaakceptować zatem tylko pierwszą część projektu uchwały, ale nie uzyskano konsensusu w tej kwestii i projekt zawierający obie zmiany statutowe przepadł w głosowaniu. Zgłoszono też kontrpropozycję, czyli projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum związkowego nt. proponowanych zmian statutowych. Propozycja ta znalazła uznanie Delegatów i większość zagłosował za przeprowadzeniem referendum, które ma się odbyć najpóźniej do końca 2013 roku.

Przeprowadzono także dyskusję nad zasadami funkcjonowania Komisji Krajowej i podziałem funkcji w jej łonie. W sprawie tej nie podjęto oficjalnej uchwały. Zgodzono się w dyskusji, że poszczególni członkowie KK mogą, ale nie muszą pełnić ściśle określonych zadań funkcyjnych, a jedynie mandatowe.

W sprawie finansowych przyjęto stanowisko, że Komisja Krajowa przyjmie Regulamin Dysponowania Składkami Członkowskimi, w którym określi zasady gospodarowania środkami finansowymi Związku oraz ich księgowania.

Zjazd wysłuchał też sprawozdania z ankiety związkowej przeprowadzonej przez sekcję Kobiety z Inicjatywą dotyczącą postrzegania Inicjatywy Pracowniczej przez członkinie związku. Wyniki zostały opublikowane w 31 numerze Biuletynu IP.

Podjęto też decyzję w formie uchwały o organizacji 1 Maja w Nowej Soli, jako ogólnopolskiej akcji związku.

Wybrano nową siedmioosobową Komisję Krajową w składzie:

Katarzyna Rakowska (Warszawa, Komisja Zakładowa przy CRZL)

Jakub Grzegorczyk (Warszawa, Komisja Środowiskowa)

Katarzyna Jankowska-Kaczmarek (Poznańska Komisja Międzyzakładowa)

Agnieszka Mróz (Poznańska Komisja Międzyzakładowa)

Maciej Pielucha (Poznań, Komisji  Międzyzakładowa przy HCP)

Mateusz Żuk (Gdańsk, Komisja Środowiskowa)

Piotr Krzyżaniak (Lubuska Komisja Międzyzakładowa)

Na pierwszym spotkaniu nowej KK jakie odbyło się 13 marca, na Sekretarza związku wybrano Jakuba Grzegorczyka.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Jacek Rosołowski -  Przewodniczący (Lubuska Komisja Międzyzakładowa)

Alicja Kuźniak  (Poznań, Komisja Międzyzakładowa przy HCP

Wieczorem odbyło się spotkanie upamiętniające pierwszą rocznicę śmierci Marcela Szarego. Wzięli w nim udział delegaci IP, przedstawiciele załogi HCP, przyjaciele i rodzina zmarłego. Krótkie przemówienia wspomnieniowe wygłosili: Jarosław Urbański, Eugeniusz Poczta, Stefan Szary, Alicja Kuźniak, Agnieszka Mróz. Przedstawiono film „Płyta” zrealizowany przez Magdę Malinowską. Na zakończenie pieśni buntu zaśpiewali Stachu Jan i Maciej Roszak.

 

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.