EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

JP Weber poza krytyką związków?

JP Weber poza krytyką związków?

30 kwietnia Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza otrzymała „wezwanie do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych”. Wzywającym i osobą której dobra osobiste rzekomo zostały naruszone jest JP Weber Dudarski Spółka komandytowa, stanowiąca cześć Grupy JP Weber. Spółka ta reprezentuje Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. w aktualnie trwającym sporze z pracownikami reprezentowanymi przez Komisję Zakładową naszego związku.

 Jako powód rzekomego naruszenia, JP Weber wskazuje dwa zdania z artykułu pt. Chung Hong – doniesienia z pola walki, umieszczonego na stronie ozzip.pl, a także w 36 nr Biuletynu Inicjatywa Pracownicza, które brzmią: „We wszystkich postępowaniach Chung Hong reprezentowane jest przez kancelarię JP Weber, specjalizującą się w kompleksowym doradztwie firmom powstałym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Można uznać, że jedną z ich profesji jest pomoc w tłumieniu protestów pracowniczych”

Spółka oczekiwała oficjalnych przeprosin dla całej Grupy JP Weber zamieszczonych na stronie internetowej związku i w biuletynie.

W odpowiedzi na wezwanie, Komisja Krajowa OZZ IP oświadcza, że cytowane zdania nie stanowią – naszym zdaniem, naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych. Rzeczona wypowiedź jest wyrazem uzasadnionych wątpliwości związku co do rzeczywistych motywów działania spółki. Ma ona charakter subiektywnej oceny, przedstawionej zresztą w formie przypuszczenia (za pomocą wyrażenia wprowadzającego „można uznać”) . Tekst pozostawia czytelnikowi możliwość samodzielnego rozstrzygnięcia, czy rzeczywiście jest faktem to, że jedną z profesji JP Weber jest "tłumienie protestów pracowniczych"
Warunkiem koniecznym dla naruszenia wypowiedzą dóbr osobistych jest użycie takiego wyrażenia, które mogłoby być odczytane jako stwierdzenie faktu, czy obiektywna ocena jakiegoś stanu rzeczy, tu zaś z taką sytuacją nie mamy do czynienia.

Spółka należąca do grupy JP Weber reprezentuje Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. w sporze dotyczącym dyscyplinarnego zwolnienia 24 uczestników i uczestniczek akcji strajkowej podjętej na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku, po tym jak pracodawca zwolnił prowadzącego spór zbiorowy działacza Inicjatywy Pracowniczej Krzysztofa Gazdę. Przedstawiciele spółki stale doradzali pracodawcy od początku trwania sporu zbiorowego, w tym także podczas zwolnień w trybie dyscyplinarnym, które uznaliśmy za bezprawne. Wyżej opisane okoliczności budzą nasze wątpliwości dotyczące rzeczywistej roli spółki w trwającym wciąż sporze zbiorowym.

Wątpliwości te nabierają obecnie szczególnego znaczenia, gdyż spółka JP Weber prowadzi w imieniu pracodawcy tzw. „dialog społeczny” ze stroną związkową w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Grupa JP Weber w dostępnych w sieci materiałach promocyjnych przedstawia się jako specjalista w dziedzinie doradztwa i opracowywania indywidualnych rozwiązań dla przedsiębiorców w zakresie takich zagadnień (cytujemy za http://www.jpweber.com/advisory-prawo-pracy) jak:

- „Negocjacje ze związkami zawodowymi, zabezpieczanie interesów pracodawcy w stosunku do pracowników”

- „Dopasowanie warunków wynikających z prawa pracy do celów działalności gospodarczej”

- „Obsługa przy zwolnieniach grupowych i opracowywanie strategii przy wycofaniu z inwestycji”

- „Nowoczesne narzędzia dotyczące elastycznego czasu pracy”

Należy dodać, że z usług JP Weber w tym również w zakresie zastępstwa podczas negocjacji prowadzonych w ramach spotkań WKDSu korzystaa także LG Electronics – Chunger Chang Hong El. – pozostający w konflikcie z działającą tam organizacją związkową spowodowanym m. in. nie przedłużeniem umów o pracę działaczom związkowym w tej korporacji.

Można więc uznać, iż ich pozycja w sporze miedzy pracownikami a pracodawcami jest z góry przesądzona. Instytucje tego typu niejednokrotnie w większym stopniu przyczyniają się do utrwalenia mniej korzystnych dla pracowników standardów w zakresie stosowania prawa pracy i warunków pracy niż sami pracodawcy. Tym bardziej ich działalność nie może zostać zlekceważona przez występujące w interesie pracowników związki zawodowe.

W odpowiedzi na pismo spółki, Komisja Krajowa OZZ IP proponuje zorganizowanie otwartej debaty z udziałem mediów nt. działalności JP Weber świadczonej na rzecz zakładów pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz o dopuszczalnej granicy „zabezpieczenia interesów pracodawców” w stosunku do pracowników. W debacie tej obie strony miałyby możliwość przedstawienia i uzasadnienia swoich racji.

Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.