EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Poznań: Kolejne spotkanie zwolnionych z HCP

Dziś odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zwolnionych Pracowników HCP. Obecnych było 20 osób. Omówiono bieżącą sytuację i ustalono dalsze działania. W drugiej części w spotkaniu wziął udział poznański radny Antoni Szczuciński, członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

W pierwszej części spotkania stwierdzono przede wszystkim, że wprawdzie udało się doprowadzić do wypłat odpraw, ale dotyczyło to 2/3 wszystkich zwolnionych. 1/3 czyli ok. 150 osób w dalszym ciągu pozostaje pracownikami HCP. Większości z nich okres wypowiedzenia mija z końcem listopada, czyli odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia powinny otrzymać w dniu 10 grudnia. Czy tak się stanie – nie wiadomo! Po drugie stwierdzono, że zdarzały się przypadki złego naliczenia należności na niekorzyść pracowników. Dlatego każdy zwolniony powinien dokładnie sprawdzić wyliczenia. Trzy – pojęto decyzję, że kilka osób z Komitetu wesprze w dniu 1 grudnia 2009 roku akcje protestacyjną podjętą przez kilkadziesiąt zwolnionych pracownice z Goplany, którym firma zalega z wypłatą należności.

W drugiej części, w obecności radnego Antoniego Szczucińskiego, dyskutowano na temat funkcjonowania Urzędu Pracy oraz działania jakie podjęła Rada Miasta w związku ze zwolnieniami. Szczuciński stwierdził, iż większość radnych nie widzi problemów, bowiem Urząd Statystyczny wykazuje ciągle niski, ok. 3 procentowy, poziom bezrobocia w Poznaniu.  Zebrani zwrócili jednak uwagę, że fala zwolnień, która dotyczy nie tylko Cegielskiego, będzie miała odzwierciedlenie w statystykach dopiero w styczniu. Stwierdzono, że pracę straci nie tylko 470 osób z HCP są, ale także pewna ilość ze spółek zależnych, prawdopodobnie ok. kolejnych 200.

Stwierdzono również, że urzędy pracy i władze lokalne zapewniały zarówno, że są oferty pracy dla zwalnianych pracowników HCP, jak też pieniądze na szkolenia. Zwolnieni przyznali, że w urzędzie jest kilkaset ofert, ale  w zawodach, które wymagałby przekwalifikowania. Są też pieniądze na szkolenia, ale akurat nie w tych zawodach, które dają szansę na zatrudnienie. Przykładowo: potrzebni są pracownicy budowlani z uprawnieniami na obsługę koparki, ale nie ma szkoleń na koparkę, ale na przykład podstawowe szkolenia komputerowe. Zatem jest niby praca, są szkolenia, ale mechanizm nie działa. Bezrobotni skarżyli się także na brak informacji w urzędach pracy, np. że od 1 stycznia przez 3 miesiące będzie wypłacany zasiłek nie w wysokości 563 zł. ale 717 zł. Ale nie wszyscy to wiedzieli. Ci co się zarejestrowali wcześniej, choć nie musieli – stracą.

Szczególnie zwolnione kobiety skarżyły się na bezsens przepisów, które każą im się rejestrować jako bezrobotne, chociaż za kilka miesięcy przejdą na zasiłki przedemerytalne. Jako bezrobotne są zmuszane do szukania pracy (pod karą utraty zasiłku), choć wiadomo, że nikt ich w takich okolicznościach nie przyjmie do pracy. Jednej ze zwolnionych niedoszły pracodawca powiedział, że powinna wnuki bawić, a nie iść do pracy. Większość traktuje to jako formę represji i poniżania.

Rozmawiano także o dodatkach mieszkaniowych, a także darmowych przejazdach środkami komunikacji publicznej dla bezrobotnych. Antoni Szczcuński stwierdził, że wystąpi, aby posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta, które zaplanowano na 10 grudnia, dotyczyło problemów zwolnionych z HCP. Spotka się także z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w celu omówienia możliwości uruchomienia specjalnego programu pomocy dla bezrobotnych.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.