EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Inicjatywa czy polityka?

Przed krajowym zjazdem IP przeprowadziliśmy ankietę, w której komisje zakładowe zapytaliśmy o opinie w ważnych dla związku kwestiach, w tym stosunku do partii politycznych. Efektem było przyjęcie oficjalnej uchwały przez delegatów, w której czytamy: „(1) Delegaci podjęli decyzję, że zarówno członkowie Komisji Krajowej, jak też członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą w czasie pełnienia funkcji związkowych angażować się w prace organizacyjne partii politycznych. (2) Delegaci zadecydowali, że członkowie Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, na czas pełnienia swojej kadencji związkowej, muszą zawiesić członkostwo w partiach do których należą.”

W kwestii tej swoje stanowisko postanowili zająć osobno przedstawiciele naszego związku ze Śląska, a ściślej z komisji środowiskowej. Poniżej przedstawiamy oficjalne stanowisko śląskiej Komisji Środowiskowej OZZ IP „w sprawie zagrożeń politycznych wewnątrz związku”:

„Z wielkim zainteresowaniem śledziliśmy ostatnie informacje pojawiające się w Internecie, oraz fakty z życia wzięte, dotyczące wielu – większych lub mniejszych – prób wpłynięcia na środowisko OZZ IP środowisk partyjnych. Jako zdeklarowani zwolennicy demokracji bezpośredniej, oraz swobodnej organizacji międzyludzkiej, zdecydowanie potępiamy taktykę wszelkich partii politycznych, jako tych których celem nadrzędnym jest zdobycie władzy nad innymi. Nasza wizja świata, oraz taktyka działania, jest nie do pogodzenia z koncepcjami działalności jakichkolwiek partii politycznych. Dodatkowo uważamy, iż ingerencja politycznych ugrupowań w ruch związkowy, nigdy nie przyczyniła się do poprawy sytuacji pracowników. Co więcej, związki zawodowe zawsze były łakomym kąskiem dla organizacji politycznych, a dziś naturalnym wydaje się, że każdy związek zawodowy ma swój polityczny charakter i sympatie partyjne. Chcemy tego za wszelką cenę uniknąć. Nie przekreślamy możliwości uczestnictwa w związku ludzi o różnorodnych poglądach politycznych – jest to dla nas jak najbardziej zrozumiałe i naturalne. Jednak nie możemy godzić się na to, ażeby nasz związek stał się wasalem ludzi o aspiracjach władczych. Za główne zagrożenia upolityczniania związku uważamy Polską Partię Pracy i Nową Lewicę.

Z przyjemnością zobaczymy w naszych szeregach sympatyków tych partii, jeśli tylko zechcą współtworzyć IP, jednak niech nie liczą na to, iż podporządkujemy się jakiejkolwiek kampanii partyjnej. Nasza współpraca z Polską Partią Pracy jest wynikiem uczestnictwa w KPiORP. Inicjatywa ta (KPiORP), ze wszech miar słuszna, zderza się ciągle z zarzutami o bycie instrumentem w rękach PPP. Ponieważ IP współtworzą anarchiści oraz inni, którzy nie mają zamiaru realizować wytycznych jakiejkolwiek „centrali”, uznajemy za stosowne poinformować odpowiednie podmioty o charakterze naszego związku.

Uważamy tym samym, że OZZ IP nie ma realnego wpływu na decyzje podejmowane przez KPiORP. Naszym zdaniem dalsza współpraca na tej płaszczyźnie jest niemożliwa. Jesteśmy zwolennikami przeprowadzenia referendum związkowego dotyczącego wyjścia ze struktur KPiORP. Aby wykluczyć błędną interpretacje wyników referendum, proponujemy zadać w nim dwa proste pytania równocześnie: 1. Czy jesteś za wyjściem OZZ IP z KPiORP? 2. Czy jesteś za pozostaniem OZZ IP w KPiORP?

Nie wykluczamy możliwości współpracy z Sierpniem’80, jednak już dziś dostrzegamy, iż obecność środowiska PPP na płaszczyźnie naszych przedsięwzięć mogła by nam tylko zaszkodzić. Podobnie rzecz ma się z Nową Lewicą. Obecności członków NL w OZZ IP nie odbieramy bynajmniej jako próbę rozbicia naszego związku. Podkreślamy jednoznacznie - szeregi IP są w naszej ocenie otwarte dla wszystkich. Jednak jakakolwiek akcja polityczna, której celem byłaby pośrednia lub bezpośrednia walka o elektorat, spotka się z naszym bojkotem, a nawet kontrakcją. Innymi słowy: to nie IP powinna – na drodze szeroko rozumianego kompromisu – podporządkowywać się celom niezgodnym z naszymi przekonaniami, ale podmioty chcące z nami współpracować, powinny uszanować charakter IP.

Podpisano: OZZ IP - Komisja Środowiskowa – Śląsk”

Artykuł ukazał się w Biuletynie Inicjatywy Pracowniczej nr 13 z 2007 r.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.