Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Inicjatywa Pracownicza wspiera protest "Polska potrzebuje wyższych płac"

Grafika z hasłem "Wysokie czynsze? Niskie płace? Zmieńmy to!" Grafika z hasłem "Wysokie czynsze? Niskie płace? Zmieńmy to!"

Inicjatywa Pracownicza dołącza do demonstracji "Polska potrzebuje wyższych płac!" organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Demonstracja odbędzie się w sobotę, 22 września o godz. 12:00 w Warszawie, a jej głównym postulatem jest żądanie wzrostu wynagrodzeń. Komisje OZZ IP zbierają się na rogu ulic Mysiej i Brackiej o godz. 12:00 skąd przejdą na Plac Trzech Krzyży, gdzie rozpocznie się demonstracja OPZZ. Poza wsparciem samej demonstracji, Komisja Krajowa OZZ IP wydała także stanowisko popierające mobilizację OPZZ:

[PRZECZYTAJ STANOWISKO KOMISJI KRAJOWEJ IP]

W swoim stanowisku, Komisja Krajowa wskazuje na konflikty pracownicze, w które w ostatnich latach zaangażowane były komisje OZZ IP z poznańskich żłobków, instytucji kultury w całym kraju, zakładów Volkswagena oraz zrzeszająca pracownice i pracowników zawodów niemedycznych komisja w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Wszystkie je łączy kwestia poziomu wynagrodzeń - "Walka o wyższe płace to walka o podział bogactwa wytwarzanego przez pracowników, to walka o kształt budżetu państwa i samorządów." To główny motyw, dla którego Inicjatywa Pracownicza popiera mobilizację OPZZ - postulat wyższych płac powinien być, w naszej ocenie, wspólny dla całego ruchu związkowego. Drugą kwestią wspólną jest sprzeciw wobec antyzwiązkowych represji - ostatnio dotknęły one związki zawodowe z PLL LOT zrzeszone w OPZZ oraz komisje IP w zakładach Volkswagena, wrocławskim Teatrze Polskim i warszawskiej restauracji Krowarzywa. Wsparcie dla demonstracji 22 września jest więc także kontynuacją wspólnych działań przeciwko antyzwiązkowym represjom, jakie od maja br. są prowadzone w Warszawie przez struktury obu związków.

Jednocześnie, KK pozostaje sceptyczna wobec wysuwanego przez OPZZ postulatu "współpracy w ramach Dialogu Społecznego" komentując go w następujący sposób: "Nie chcemy więcej rozmów, które do niczego nie prowadzą. Nie chcemy więcej dialogu, który służy pacyfikacji ludzi pracy i pogłębianiu naszej biedy. Potrzebujemy więcej czasu wolnego od pracy, w którym możemy realizować własne potrzeby. Potrzebujemy wyższych płac. Potrzebujemy zabezpieczeń socjalnych. Chcemy mieć wpływ na kształtowanie warunków naszej pracy. Doświadczenie pokazuje, że pracownicy najwięcej zyskują, budując swoją siłę w zakładach pracy, podczas strajków i manifestacji, jednocząc się w walce o lepsze warunki życia dla całego świata pracy."

Powrót na górę