Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Wezwanie do międzynarodowej solidarności z francuskim ruchem społecznym

Odezwa Union Syndicale Solidaires wzywająca do akcji solidarnościowych ze strajkiem generalnym we Francji w dn. 5 lutego 2019 r.

Koleżanki i koledzy, jak zapewne wiecie, od listopada 2018 roku społeczny gniew urósł do niebywałych rozmiarów i rozprzestrzenił się po całej Francji, za pomocą ruchu Żółtych Kamizelek. Pomimo aroganckiej pogardy i brutalnych represji stosowanych przez rząd Macrona (policyjnej przemocy, masowych aresztowań, skazywania demonstrantów) mobilizacja trwa, a jej kolejne przejawy widzimy co tydzień.

Ten słuszny gniew Żółtych Kamizelek jest wyrazem faktu, że najbardziej sprekaryzowane klasy społeczne mają serdecznie dosyć swojego położenia. Zbuntowały się osoby najbiedniejsze i najbardziej niepewne jutra, które nie mają zamiaru więcej posłusznie i w ciszy przeżywać swojej niedoli.

Union Syndicale Solidaires od początku popiera tę rewoltę i artykułowane w jej ramach żądania bardziej sprawiedliwej polityki społecznej. Wiele naszych lokalnych struktur bierze udział w zebrania i akcjach Żółtych Kamizelek (demonstracjach, blokadach tras, rond i stref przemysłowych). Skromnie mówiąc, proponowaliśmy nasze związkowe narzędzia wszędzie tam, gdzie było to możliwe i pożądane w odniesieniu do samoorganizacji ruchu.

Jesteśmy całkowicie świadomi prób jakie podejmuje ruch narodowy, który dąży do instrumentalizacji Żółtych Kamizelek na swoje potrzeby. Dlatego też od samego początku wzywamy do wejścia w ten ruch społeczny, jednocześnie zachowując swoją tożsamość, antyrasizm i internacjonalistyczną solidarność z imigrantami i imigrantkami. Jednym z powodów naszego stanowiska jest to, że nie możemy pozwolić prawicy na zawłaszczenie Żółtych Kamizelek i ich protestów, retoryki i dyskursu wokół nich. Proponujemy więc innym związkom zawodowym zjednoczenie i włączenie się w ruch, za pomocą narzędzia jakim jest strajk generalny, który będzie powtarzany raz za razem, dopóki nie wzrosną płace i nie zostaną wprowadzone zmiany w ustawodawstwie socjalnym. Silna, globalna i skuteczna współpraca między Żółtymi Kamizelkami a związkami zawodowymi nie jest jeszcze faktem, oprócz kilku miejsc we Francji. Dlatego też tym bardziej wzywamy was do wsparcia naszego apelu. Tylko jedność wyrażona we wspólnych akcjach bezpośrednich sprawi, by Macron i jego świat bogaczy się ugiął.


5 lutego, we wtorek będzie miała miejsca nowa, ważna mobilizacja. Będzie to dzień demonstracji i strajku, CGT, CNT-SO i my, Union Syndicale Solidaires będziemy brać w niej udział. Wzywamy w ten sposób do strajku generalnego! Zgromadzenia Kamizelek już potwierdziły swoją obecność na akcjach tego dnia.

Jest to więc pierwszy, ważny krok w kierunku niezbędnej zmiany w klasowym układzie sił.

Aby nadać naszym akcjom rozgłos, prosimy oraz wzywamy do międzynarodowej solidarności tego dnia, szczególnie członków i członkinie Międzynarodowej Związkowej Sieci Solidarności i Walk. Zachęcamy do podjęcia przez Was akcji przed konsulatami i ambasadami rządu francuskiego.

Międzynarodowa solidarność!

Powrót na górę