EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Warszawa: Przedzjazdowe posiedzenie Komisji Krajowej

4 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Krajowej w poszerzonym składzie. Wzięło w nich udział oprócz członków KK kilkunastu delegatów z całego kraju. Oprócz spraw bieżących dyskutowano przede wszystkim kwestie związane ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów. Podjęto decyzje o miejscu i dacie Zjazdu.

 

Po pierwsze przedyskutowano kontrowersje związane ze startem niektórych członków Inicjatywy Pracowniczej w wyborach samorządowych [więcej]. Nie wydano w tej sprawie wspólnego komunikatu. Jednomyślnie (głosami członków Komisji Krajowej) wykreślono z Rejestru Związkowego Komisję Środowiskową w Tarnowskich Górach, o co wnosiło prezydium tej Komisji w proteście przeciwko, zdaniem Komisji, nadużyciom popełnionym w tym względzie. Wykreślenie Komisji nie jest równoznaczne z wystąpienie poszczególnych jej członków. Do dziś nikt takiej deklaracji nie przedstawił.

Komisja Zakładowa przy SP ZOZ ma złożyć projekt zmiany Statutu, regulującej kwestie startu i stosunku Związku do wyborów samorządowych. Będą one głosowane podczas najbliższego Zjazdu. Przedstawiciele Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej, nie negując prawa komisji śląskich do krytyki, wyrazili przekonanie o słuszności wcześniejszych decyzji, oraz poskreślali, że faktycznie do zarzucanych nadrzuć z ich strony nie doszło.

Sekretarz IP, Jarosław Urbański, złożył sprawozdanie z sytuacji finansowej związku. Po tym punkcie przystąpiono do dyskusji na przygotowaniami do zjazdu Inicjatywy Pracowniczej. Podjęto uchwałę stosunkiem głosów 5 „za”, 1 „przeciw”, że Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w dniu 12 marca w Poznaniu. Delegacja ze Śląska wnosiła, aby zjazd odbył się w Krakowie (wniosek ten upadł). Przyjęto ordynację wyboru delegatów na zjazd (poniżej publikujemy ją w całości).

Omówiono kwestie przyszłego funkcjonowania Komisji Krajowej i podziału pracy w jej łonie. Zjazd ma też być okazją do uczczenia pierwszej rocznicy śmierci Marcela Szarego i 10-ciolecia powstania Inicjatywy Pracowniczej.

W dalszej części omawiano zagadnienie przyszłych działań Inicjatywy Pracowniczej w tym: Kampanię „Praca czasowa – dyskryminacja stała”, antyszczyt w Sopocie, obchody 1 Maja, prace grupy „Kobiety z Inicjatywą”, akcje w sprawie pracowników handlu, kampania promocyjna związku i problem szkoleń związkowych.

Jakuba Grzegorczyk przedstawił ustnie i na piśmie także sprawozdanie dotyczące współpracy międzynarodowej oraz dokument: „10 lat OZZ Inicjatywy Pracowniczej – próba bilansu i refleksje na temat naszego modelu działania”.

Podjęto także decyzje o zarejestrowaniu Komisji Zakładowej przy firmie L’Oreal Polska.

Kolejne posiedzenie Komisji Krajowej odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie lutego 2011 roku.

 

Ordynacja Wyborcza

OZZ Inicjatywa Pracownicza

na Krajowy Zjazd Delegatów Związku

załącznik do uchwały Komisji Krajowej nr 21/2010 z dnia 4 grudnia 2010 r. 

1.   Krajowy Zjazd Delegatów Związku odbędzie się 12 marca 2011 roku w Poznaniu.

2.   W Zjeździe mają prawo brać udział delegaci Komisji Zakładowych, Międzyzakładowych i Środowiskowych.

3.   Przyjmuje się, że jeden Delegat będzie reprezentował każdą rozpoczętą 10 członków danej Komisji. Na przykład komisja licząca 35 członków ma prawo delegować 4 osoby, 12 członków 2 delegatów, itd. Komisje mogą wybrać mniejsza liczbę Delegatów.

4. Koszty Delegacji pokrywa Komisja delegująca.

5.   Delegatów  wybierają wszyscy  członkowie   danej   Komisji.   Prawo   wybierania delegatów mają członkowie Związku, którzy do niego przystąpili najpóźniej  w dniu wyborów Delegatów.

6.   Wybory delegatów poszczególnych Komisji na Krajowy Zjazd muszą się odbyć najpóźniej do 20 lutego 2011 roku.

7. Celem zarejestrowania Delegatów na Krajowy Zjazd danej Komisji, Prezydium Komisji winno przedstawić Komisji Krajowej najpóźniej do 27 lutego 2011 roku kopie następujących dokumentów:

- uchwałę w sprawie wyboru

- listę obecności posiedzenia Komisji podczas, którego dokonano wyboru Delegatów.

8. Postanawia się uznać Delegatów już wybranych i posiadających mandat do reprezentowania Komisji podczas Krajowego Zjazdu Delegatów:

- Komisja Zakładowa nr 32: Robert Olejniczak, Michał Szmygin,

- Komisja Międzyzakładowa nr 28: Piotr Krzyżaniak, Jacek Rosołowski

- Komisja Zakładowa nr 19: Jerzy Bil, Marek Kałuża, Andrzej Kliś,

chyba, że wymienione Komisji zadecydują o ponownym wyborze Delegatów na podstawie niniejszej ordynacji.

9.   Delegaci na Zjeździe Krajowym reprezentują Komisję i mogą być przez wszystkich członków tej Komisji odwołani.

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.