EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Ustalenia Komisji Krajowej IP

W dniu 8 listopada zebrała się Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza. W pierwszym rzędzie zajęto się omówieniem sytuacji w kraju i koniecznością podjęcia protestu przeciwko licznym antypracowniczym działaniom obecnego rządu. Do głównych problemów zaliczono: (1) zamach rządu na dotychczasowe przywileje emerytalne, (2) zamiar prywatyzacji służby zdrowia, (3) dyktat Unii Europejskiej i postępowanie rządu wobec przemysłu stoczniowego.

Komisja Krajowa postanowiła wyznaczyć na dzień 20 listopada ogólnopolską akcję protestacyjną. W dniu tym odbędzie się demonstracja w Warszawie zorganizowana przez m.in. Sierpień’80, Związek Rybaków Polskich, Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego. Inicjatywa Pracownicza popiera ten protest i zwraca się do swoich członków i sympatyków o masowy w nim udział. Uznano jednak za konieczne zorganizowanie równolegle takich akcji w innych ośrodkach miejskich. Inicjatywa Pracownicza będzie się starać zorganizować takie akcje w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Komisja Krajowa liczy na mobilizację i pomoc wszystkich komisji i członków związku.

Komisja Krajowa omówiła kwestie dotyczące problemów ekologicznych. Komisja w dyskusji opowiedziała się, w przypadku protestu prowadzonego przez Związek Rybaków Polskich, za tym, aby odpowiednio zrekompensować rybakom z środków publicznych fakty zmniejszenia limitów połowów. Komisja Krajowa uważa jednak, iż sprawą ważną jest ochrona zasobów i równowagi ekologicznej Morza Bałtyckiego. Komisja Krajowa postanowiła nie włączać się masowo w protest 6 grudnia w Poznaniu podczas Konferencji Ekologicznej z powodów niejasnego przesłania protestu i problemów organizacyjnych.  Komisja Krajowa postanowiła jednak w sprawie tej podjąć odpowiednie Stanowisko. Czytamy w nim m.in. że „...zarówno wyzysk pracowników, jak degradacja środowiska naturalnego jest konsekwencja tego samego procesu – niepohamowanego dążenia do mnożenia zysków w systemie gospodarki kapitalistycznej”, jednak: „Dbałość o ekologię i ochrona klimatu nie może łączyć się z redukcją miejsc pracy, obniżką wynagrodzeń i dodatkowym obciążeniem budżetów domowych”.

Komisja Krajowa ustaliła, że w dniu 20 grudnia br., w okresie przedświątecznego szczytu zakupów, zorganizuje ogólnopolską akcje przeciwko łamaniu praw pracowniczych na terenach supermarketów. Akcję odbędą się głównie pod Auchan i Tesco. Komisja Krajowa oceniła, że akcja będzie się mogła odbyć w 10 punktach handlowych w różnych miastach.

W sprawach wewnętrznych postanowiono m.in.:
- Wyznaczyć termin Krajowego Zjazdu Delegatów Inicjatywa Pracowniczej na dzień 14 marca 2009 roku. Delegaci poszczególnych komisji muszą zostać wyłonieni najpóźniej do dnia 15 lutego 2009 roku, według ordynacji wyborczej, która zostanie komisjom przesłana.
- Przed zjazdem postanowiono rozpisać ankietę, w które wszyscy członkowie IP będą mogli się wypowiedzieć w sprawach dla związku najważniejszych.
- Omówiono projekt zmian statutowych, jakie zostaną przedstawione na Krajowym Zjeździe Delegatów do akceptacji. Zmiany te będą podlegać konsultacji do dnia 31 grudnia poprzez listę internetową IP.
- Mówiono także o przedłożeniu tez programowych IP dla działań na lata 2009-2011. Prace w tym zakresie trwają.
- Powołano redakcję nowej strony internetowej IP i Biuletynu IP.
- Oficjalnie powołano zespół do spraw spółdzielczości pracy i samorządności.
- Uzgodniono powołanie do życia nowego pisma „Sprawa Lokatorska”, które będzie wydawane wspólnie z Lewicową Alternatywą.
- Zarejestrowano nowe komisje związkowe.
- Postanowiono, że następne spotkanie Komisji Krajowej odbędzie się w styczniu 2009 roku, chyba, że zaistnieje konieczność szybszego jej zwołania.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.