EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Postulaty Komisji Zakładowej w Aelia Polska

Komisja zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w sklepach bezcłowych Aelia na warszawskim lotnisku Chopina – pomimo utrudnień ze strony pracodawcy (zwolnienie przewodniczącej komisji w trybie dyscyplinarnym, ignorowanie pism komisji przez dyrekcję) – stara się prowadzić działania na rzecz poprawy warunków pracy w sklepach, które obejmuje swoim działaniem. Poniżej przypominamy postulaty które komisja zawarła w piśmie, które zostało przekazane dyrekcji 5 czerwca 2014:

"(...)
1. Zapewnienie wszystkim pracownikom i pracownicom miejsc siedzących w miejscu wykonywania przez nich/nie pracy – większość zadań wykonywanych w ramach obowiązków służbowych przez personel Aelia Polska Sp. z o.o. nie wymaga bezwzględnie zajmowania bez przerwy pozycji stojącej, która jest uciążliwa, ma negatywne konsekwencje zdrowotne oraz powoduje większe zmęczenie i mniejszą efektywność pracy.

2. Wprowadzenie procedur i zasad, które zagwarantują traktowanie wszystkich pracowników i pracownic z szacunkiem i poszanowaniem ich godności osobistej oraz wyeliminują przypadki gdy kadra zarządzająca zakładem pracy zwraca pracownikom i pracownicom uwagę w obecności osób trzecich (klientów) – co nie powinno mieć miejsca także ze względu na dobre imię firmy;

3. Wprowadzenie procedur powiadamiania pracowników i pracownic z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach w grafiku, w taki sposób, aby zagwarantować realizację zasad umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego;

4. Zapewnienie wszystkim pracownikom odzieży roboczej lub odpowiedniego (adekwatnego) ekwiwalentu finansowego za wydatki ponoszone na kupno i utrzymanie w odpowiednim stanie odzieży używanej w pracy;

5. Wprowadzenia czytelnych zasad informowania pracowników i pracownic przez pracodawcę o rozdysponowaniu środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) oraz podjęcie wspólnych prac przez pracodawcę i reprezentującą interesy pracowników zakładową organizację związkową w zakresie ewaluacji obowiązującego Regulaminu ZFŚS i dotychczasowego wykorzystania środków zgromadzonych w Funduszu;

6. Usprawnienie polityki informacyjnej firmy wobec pracowników w zakresie zasad zatrudniania, wynagradzania i obowiązujących regulacji w zakresie warunków pracy;

7. Rozważenie wliczenia czasu szkoleń do czasu pracy.

Pragnę podkreślić, że zgłaszając powyższe postulaty, Komisja dąży do rozpoczęcia z pracodawcą dialogu w duchu wzajemnego szacunku i współpracy oraz z poszanowaniem zasad dialogu i współżycia społecznego, a Komisja świadomie rezygnuje z przysługujących jej uprawnień do zgłoszenia ich w trybie określonym w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Celem działań komisji jest przedstawienie propozycji, które – w naszej opinii – powinny stać się przedmiotem dialogu prowadzonego w dobrej wierze przez obydwie strony. (...)"

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.