EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Protest operatorów żurawi trwa. Jak skutecznie nie iść do pracy?

Protest operatorów żurawi trwa. Jak skutecznie nie iść do pracy?
Wikimedia Commons

Protest operatorów żurawi zaczęli koledzy z Warszawy ranem w ostatni poniedziałek. Od rana zaczęły spływać do nas informacje o tym, że operatorzy nie pojawili się na budowach. Niektórzy dowiadywali się w pracy, że trwa protest i schodzili z żurawia np. po pierwszej przerwie. Protest rozszerza się w stolicy i w innych miastach.

Operatorzy domagają się zawarcia porozumienia regulującego warunki zatrudnienia i płace w branży budowlanej:
- gwarancję minimalnej stawki godzinowej dla operatorów na poziomie 37 zł brutto, czyli dwukrotności minimalnej krajowej stawki godzinowej;
- przestrzegania zapisów rozporządzenia o 8 godzinnym dniu pracy;
- wprowadzenia „dodatku wysokościowego” (3 zł brutto za godzinę za pracę na żurawiu powyżej 60 metrów);
- zagwarantowania wszystkim operatorom umów o pracę.

Głównym powodem protestu jest spadek zarobków: w ubiegłym roku, godzinowa stawka netto operatora żurawia wieżowego w Warszawie wahała się między 27 a 37 złotych. Obecnie, operatorzy zarabiają od 16 do 23 zł „na rękę” za godzinę pracy. Zarobki operatorów spadły więc o ok. ¼ w okresie, gdy w branży budowlanej trwa boom. 

W poniedziałek odbyła się także pikieta Inicjatywy Pracowniczej.

Polskie prawo na wiele sposobów utrudnia zorganizowanie legalnego strajku. Dlatego Inicjatywa Pracownicza zachęca wszystkich operatorów żurawi do korzystania z innych sposobów zorganizowanej odmowy pracy:
1. Wzięcia urlopu na żądanie.
2. Skorzystania ze zwolnienia z pracy np. w celu opieki nad dzieckiem.
3. Oddania krwi.
4. Inne sposoby.
Te formy strajku wielokrotnie były praktykowane w Polsce i na świecie i wiele razy dowiodły swojej skuteczności.

1. Urlop na żądanie
Każda osoba zatrudniona na umowie o pracę ma prawo do skorzystania w ciągu roku z czterech dni tzw. „urlopu na żądanie”. Urlop  na żądanie można wziąć w dowolnym dniu, niezależnie od planu/grafiku urlopów, ale trzeba o nim zawiadomić pracodawcę najpóźniej w dniu, w którym planujesz wziąć wolne i to przed rozpoczęciem pracy. Jeżeli te warunki są spełnione, to pracodawca ma obowiązek udzielić Ci urlopu na żądanie. Dni wolne w których korzystasz z urlopu na żądanie są płatne i wliczają się do rocznego wymiaru urlopu, który wynosi dla większości pracowników i pracownic 20 lub 26 dni (w zależności od stażu i wymiaru czasu pracy – czyli tego jak długo pracujesz i czy na pełen etat czy też na jego część). Do korzystania z urlopu na żądanie nabywasz prawo tak samo jak do „zwykłego” urlopu – tj. jeżeli pracujesz dłużej niż rok to masz możliwość skorzystania z całego rocznego wymiaru urlopu od 1 stycznia danego roku, a w przypadku pierwszego roku pracy, prawo do urlopu nabywasz „cząstkowo” - po każdym przepracowanym pełnym miesiącu pracy nabywasz prawo do 1/12 swojego rocznego wymiaru urlopu. Podstawa prawna: art. 167[2] Kodeksu pracy.

2. Zwolnienie z pracy na opiekę nad dzieckiem
Rodzic zatrudniony na umowie o prace i wychowujący dziecko do 14 lat ma prawo do 16 godzin lub 2 dni zwolnienia z pracy w ciągu roku kalendarzowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia w terminie, który wskażesz – nie musisz uzasadniać przyczyn tego zwolnienia ani udowadniać, że dziecko akurat wtedy wymaga opieki. Powinnaś natomiast zawiadomić o nim pracodawcę wcześniej i – w miarę możliwości – na piśmie. Dni lub godziny zwolnienia na opiekę nad dzieckiem nie wliczają się do rocznego wymiaru urlopu, ale także nie przechodzą na kolejny rok. Z prawa do zwolnienia może korzystać tylko jeden rodzic / opiekun dziecka.
Podstawa prawna: art. 188 Kodeksu pracy

3. Oddanie krwi
Osobom oddającym krew, zatrudnionym na umowach o pracę, przysługuje dodatkowe, płatne, zwolnienie z pracy w dniu kiedy oddają one krew. Podobnie jak zwolnienie na opiekę nad dzieckiem nie wlicza się ono do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Dokładny czas zwolnienia określa stacja krwiodawstwa – zazwyczaj wynosi on jeden dzień, ale zdarza się, że jest krótszy. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do wolnego za oddawanie krwi musisz pamiętać o tym aby:
- poinformować o tym wcześniej pracodawcę (najlepiej na piśmie);
- wziąć ze stacji pisemne zaświadczenie, które następnie dostarczysz pracodawcy.
W ciągu roku kobiety mogą oddać krew nie częściej niż 4 razy, a mężczyźni – 6 razy. Okres przerwy pomiędzy kolejnymi pobraniami powinien wynosić minimum 8 tygodni. Stacja krwiodawstwa może także zdecydować o nie pobieraniu od Ciebie krwi – w takim przypadku również musisz otrzymać pisemne zaświadczenie, na podstawie którego czas pobytu w stacji będzie płatnym czasem wolnym od pracy.
Podstawa prawna: par. 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. [Przeczytaj także poradnik prawny nt. krwiodawstwa]

4. Inne sposoby
Są również inne sposoby absencji w pracy znane tylko operatorom żurawi. W zależności od tego, jak układają się Twoje relacje z pośrednikiem, możesz mu wytłumaczyć, o co chodzi w proteście lub po prostu wyłączyć komórkę na czas trwania protestu.

Pamiętaj, że wszystkie wyżej opisane formy strajku najlepiej wykorzystywać działając wspólnie z koleżankami i kolegami z twojego miejsca pracy – siła ruchu pracowniczego bierze się ze wspólnego działania

Solidarność naszą bronią, idziemy na protest!

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.