EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Sukces robotników w zakładach Cegielskiego

Od początku 2002 roku, kiedy Inicjatywa Pracownicza pojawiła się w Cegielskim, nasza taktyka opierała się na kilku prostych założeniach: zakończenie ugodowej polityki wobec zarządu firmy, jaką prowadziły na terenie zakładu związki zawodowe; zapewnienie pełnego dostępu załogi do informacji na temat sytuacji zakładu i poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w Cegielskim; zapewnienie załodze partycypacji w podejmowaniu istotnych decyzji; wreszcie stworzenie możliwości oddolnego i bezpośredniego kierowania walką pracowniczą.

Na przestrzeni 5-6 lat udało się sukcesywnie wprowadzić wszystkie te zasady w życie. Efekt? Od ponad roku na terenie Cegielskiego trwa protest, który, jak do tej pory doprowadził do dużego wzrostu wynagrodzeń. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, przybrało realną postać - załoga Cegielskiego zorganizowała się i wywalczyła konkretne pieniądze. Siła pracowników wynikała z porzucenia iluzji, że związki zawodowe coś za nich załatwią. Tymczasem związki potrafiły tylko przyklepywać podsuwane przez dyrekcję ugodowe porozumienia, tłumacząc, że zakładu na więcej nie stać. Działania te były pozorne, była to ukartowana gra prowadzona wspólnie przez związki i dyrekcję.

Czytaj dalej...

Poznań: Spotkanie "Strategie walk pracowniczych"

7 grudnia odbyło się na poznańskim Rozbracie spotkanie z przedstawicielami Komisji Zakładowej OZZ "Inicjatywa Pracownicza" przy H. Cegielski Poznań. Inicjatywa Pracownicza od ponad 6 lat działa na terenie zakładów H. Cegielski, w tym czasie była ona wielokrotnie inicjatorem akcji protestacyjnych, pikiet, strajków i postojów. Dzięki przyjętej strategii oddolnego zaangażowania w walki wszystkich pracowników, wypracowała szereg nowatorskich rozwiązań organizowania oporu na terenie zakładu pracy.
Czytaj dalej...

Kolejny protest w Cegielskim

W dniu 12 października 2007 odbył się kolejny protest pracowników HCP. Na wezwanie Inicjatywy Pracowniczej pod zarząd firmy przybyło ok. 150 pracowników domagających się spełnienia postulatów płacowych. IP wraz z Solidarnością żąda 300 złotych podwyżki brutto od września dla każdego. Inicjatywa domaga się również referendum w sprawie nowego regulaminu funduszu socjalnego (przeznaczenia 95 proc. środków na tzw. wczasy pod gruszą). Demonstracja odbywała się w strugach deszczu,. Krótkie przemówienia wygłosili przedstawiciele wszystkich związków zawodowych HCP. Z uwagi na aurę pikietę zakończono po 20 minutach.
Czytaj dalej...

Płyta w Cegielskim

Dziś o godzinie 9.00. część załogi pierwszej zmiany w zakładach HCP S.A. zatrzymało produkcję. Odbył się wewnątrzzakładowy wiec pracowników (płyta), na którym wstawiło się kilkaset osób. Akcja trwał 15 minut. Na wiecu zapowiedziano kolejne protesty. Między innym w piątek o godzinie 14.15. przed budynkiem zarządu Inicjatywa Pracownicza planuje się przeprowadzenie pikiety.
Czytaj dalej...

Protest w Cegielskim trwa

1 czerwca doszło w Cegielskim do kolejnej „płyty” (postój połączony z wiecem załogi), podczas której omawiano przede wszystkim projekt nowego regulaminy funduszu socjalnego. Inicjatywa Pracownicza opowiada się za tym, aby był on rozdysponowany zgodnie z wolą załogi. Pracownicy chcą tzw. kont indywidualnych. Zarząd przygotował propozycję, aby 75 proc. funduszu szło na konta indywidualne, 5 proc. na zapomogi, a 20 proc. na wycieczki. Stanowisko Inicjatywy jest następujące: 90 proc. na konta indywidualne i 10 proc. na zapomogi losowe. Żadnego finansowania wycieczek związkowych. Plan taki zyskał aprobatę pracowników HCP. Rozmowy w sprawie socjalnego odbędą się w drugiej połowie czerwca. 31 maja Inicjatywa Pracownicza przedstawiła mediom swoje stanowisko w sprawie nieprawdziwych informacji zarządu Cegielskiego na temat płac pracowniczych. W ostatnim czasie w mediach pojawiło się szereg nieprawdziwych informacji dotyczących zarobków pracowników HCP.

Czytaj dalej...

7 tydzień protestu w Cegielskim

10 maja, odbyła się kolejna "płyta" (nielegalny postój połączony z wiecem załogi) w zakładach Cegielskiego. Podczas masówki pracownicy omówili rozmowy płacowe jakie się odbyły 9 maja pomiędzy przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Cegielskim, a Zarządem firmy. Dyrekcja złożyła propozycje podwyżki (oprócz już udzielonej w wysokości ok. 140 zł. brutto) o dodatkowe 107 złotych brutto. O tym czy podwyżka ma być podzielona równo między wszystkich pracowników, czy w systemie podwyżek indywidualnych, zadecydować miała załoga. Podczas "płyty" w głosowaniu ustalono, że pieniądze mają zostać podzielone po równo.
Czytaj dalej...

Załoga HCP popiera protest pracowników ZNTK

27 kwietnia, dzień po unieważnionym referendum, odbył się kolejny wiec pracowników Cegielskiego. Wzięło w nim udział zdecydowana większość pracowników pierwszej zmiany. Na spotkaniu omówiono wyniki referendum i przedstawiono motywy decyzji Inicjatywy Pracowniczej dotyczącej unieważnienia referendum. Pracownicy poparli decyzję IP. Zapowiedzieli także udział w manifestacji 1 maja.
Czytaj dalej...

Referendum strajkowe w Cegielskim unieważnione

W związku z stwierdzeniem licznych utrudnień sporu zbiorowego prowadzonego przez Komisję Międzyzakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy HCP S.A. przed jak i w trakcie prowadzonego referendum strajkowego, Komisja referendalna i Komisja Międzyzakładowa OZZ IP przy HCP postanowiła unieważnić referendum.

W dniu 25 kwietnia ukazała się ulotka sygnowana przez Zarząd, kolportowana wśród pracowników przez kierowników i bezpośrednich przełożonych. Tekst ulotki jednak nie był omawiany na posiedzeniu Zarządu HCP. Ulotka ta szkalowała działaczy związkowych prowadzących spór zbiorowy z pracodawcą, a jej celem była dezinformacja i zastraszenie pracowników, aby nie wzięli udziału w referendum. Komentowana ona była przez pracowników jako formalny zakaz uczestnictwa w referendum. Czytamy w niej min.: "Grupa anarchizujących i nieodpowiedzialnych osób skupiona w Inicjatywie Pracowniczej chce doprowadzić do upadku firmę o 160-letniej tradycji. Chce pozbawić Was miejsc pracy i środków utrzymania... Zanim pójdziesz głosować, zastanów się nad dalszym bytem swojej rodziny!!!"

Czytaj dalej...

Pracownicy Cegielskiego protestują od 3 tygodni

Dziś był kolejnym dniem protestu pracowników Cegielskiego. Dziewięćdziesiąt procent załogi, na wezwanie Inicjatywy Pracowniczej - odmówiła w poniedziałek 16 kwietnia pracy, a ok. 300 osób demonstrowało o godz. 7.00. przed budynkiem zarządu HCP.

Najpierw odmówiono pisemną odpowiedź prezesa spółki w sprawie żądań podwyżki, uznając ją za kompletnie nie do przyjęcia. Zarząd zaproponował ok. 250 zł. brutto podwyżki średnio i wg niejasnych zasad, protestujący żądają 550 złotych podwyżki dla każdego. Prezes Zarządu odmówił wyjścia do demonstrujących, stwierdzając, że nie musi tego robić względem pracowników będących na urlopie. Ta deklaracja rozwścieczyła zebranych, którzy postanowili, że w dniu 17 kwietnia (wtorek) odbędzie się kolejny protest i przyjdą ponownie pod zarząd, będąc już w pracy. Wówczas nie będzie przeszkód, aby prezes mógł z nimi porozmawiać. Marcel Szary z komisji zakładowej Inicjatywy Pracowniczej w wywiadzie dla mediów stwierdził, że zarząd zawsze ma dwie wersje dotyczące sytuacji firmy. Kiedy robotnicy pytają o podwyżki kondycja finansowa spółki jest tragiczna, a zamówienia nagle topnieją. Kiedy dyrekcja wysyła sprawozdania do ministerstwa, lub pisze o kredyt - sytuacji firmy jest bardzo dobra. "Ciągle nas oszukują, ciągle każą czekać, ale potem okazuje się, że nie ma dobrego momentu żeby dać podwyżkę robotnikowi" - zakończył.

Czytaj dalej...

Cegielski - kolejna "płyta"

Pracownicy Cegielskiego się nie poddają. Dziś (17 kwietnia) znowu na godzinę przerwali pracę i udali się pod tak zwana płytę, miejsce wewnątrzfabrycznych protestów. Debatowali na temat roli związków zawodowych wyrażając wotum nieufności wobec nich i zapowiadając masowe wystąpienia z ich szeregów.

Na 26 kwietnia (czwartek) zapowiedziano referendum strajkowe, a na 1 maja manifestację.

Czytaj dalej...

Załoga Cegielskiego odrzuca propozycje dyrekcji

Dziś o godz. 9.00., na wezwanie Inicjatywy Pracowniczej, odbył się kolejny wiec na terenie zakładów H. Cegielski-Poznań S.A., w którym udział wzięło kilkaset osób pierwszej zmiany. Podczas zgromadzenia omówiono wyniki rozmów z dyrekcją. Załoga odrzuciła propozycję dyrekcji.

Dyrekcja wczoraj podczas wiecu zaproponowała podwyżkę o 50 złotych brutto, co z wcześniej przyznaną kwotą 130 złotych daje łącznie 180 złotych. Dyrekcja twierdzi, że łączną suma podwyżek osiągnie 260 złotych, co niestety mija się z prawdą. Pozostała bowiem część pieniędzy przeznaczona jest do wyłącznej dyspozycji zarządu firmy, który może tych pieniędzy w ogóle nie dać, lub przyznać je np. wyłącznie kadrze kierowniczej. Pracownicy Cegielskiego w dalszym ciągu żądają łącznych podwyżek na sumę 550 złotych brutto. Kwota ta mieści się w zaplanowanych zyskach przedsiębiorstwa. Jednocześnie pragniemy ponownie zauważyć, że pracownicy Cegielskiego w okresie bessy w przemyśle stoczniowym (lata 2001-2003) mieli wielokrotnie obniżane zarobki o 10 do 20%. W wyniku tego dzisiaj (w stosunku do średniej krajowej) pracownicy produkcyjni HCP zarabiają relatywnie mniej, niż w końcu lat 90.

Czytaj dalej...

Związki zawodowe dogadują się z szefami w sprawie zwalniania aktywistów Inicjatywy Pracowniczej!

Dziś o godz. 9.00., na wezwanie Inicjatywy Pracowniczej, odbył się kolejny wiec protestacyjny na terenie zakładów H. Cegielski-Poznań S.A. w którym udział wzięło kilkaset osób z pierwszej zmiany.

Manifestacja była reakcją pracowników na informację o odbywającym się w tym samym czasie, za plecami załogi, spotkaniu prezesa zarządu spółki z czterema związkami zawodowymi nt. kwestii płacowych.

Czytaj dalej...

Dziki strajk ostrzegawczy w Cegielskim

Pracę w Cegielskim przerwała większość pracowników I zmiany. Robotnicy stoją cały czas pod budynkiem zarządu, który zabarykadował się w środku i odmawia jakichkolwiek rozmów. Związkowcy krzyczą "Jeszcze czekamy!", "Wyjdźcie do nas".

O godz. 9.30 cała zmiana pracowników Cegielskiego, opuściła zakład i udała się pod budynek zarządu. Robotnicy zebrali się o 9.00 i uznali, że nie pojawienie się nikogo z zarządu na wczorajszych rozmowach o podwyżkach (zobacz wiadomość z wczoraj) jest ignorowaniem pracowników. Protest trwa.

Czytaj dalej...

Robotniczy wiec w Cegielskim

W dniu dzisiejszym na wezwanie "Inicjatywy Pracowniczej" doszło do wiecu na terenie zakładów Cegielskiego. Wzięło w nim udział ok. 200-300 pracowników pierwszej zmiany.

29 marca o godz. 14.15. miały się odbyć rozmowy płacowe między przedstawicielami Inicjatywy Pracowniczej a Dyrekcją HCP. IP zaprosiła do rozmów wszystkich zainteresowanych, stwierdzając, że nie będzie prowadzić rokowań płacowych w gabinetach. Na rozmowy wstawiło się ok. 200-300 pracowników pierwszej zmiany. Wcześniej ok. godz. 11.00. dyrekcja zakładów wystosowała pismo do związku, odmawiając podjęcia rozmów, pomimo trwającego sporu zbiorowego. Odmówiono także wydania kluczy do pomieszczenia, gdzie miały się toczyć rokowania.

Czytaj dalej...

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.