Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Jak bronić się przed eksmisją z mieszkania?

  • Dział: Prawo
W ostatnim czasie dramatycznie rośnie liczba osób, których nie stać na płacenie kredytu mieszkaniowego i czynszu. Coraz częściej słychać o dokonywanych kolejnych eksmisjach. Ofiarami, jak zwykle, padają przede wszystkim najubożsi. Inicjatywa Pracownicza zajmuje się generalnie sytuacją materialną i mieszkaniową pracujących, mając na względzie nie tylko problemy związane z zakładami i…
Czytaj dalej...

Mobbing w miejscu pracy

  • Dział: Prawo
Zgodnie z art. 943 § 2. KP mobbingiem jest działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Czytaj dalej...

Szef dzwoni na urlopie...

  • Dział: Prawo
Kodeks pracy definiuje czas pracy jako okres w którym pracobiorca pozostaje do dyspozycji pracodawcy (art 128 § 1 Kodeksu Pracy) . Nie ma znaczenia czy chodzi o zakład pracy, czy inne miejsce wyznaczone do wykonywania czynności wedle zapisów umowy. Praca w którą wpisane jest wykorzystywanie służbowego telefonu ma o tyle…
Czytaj dalej...

Uprawnienia związków zawodowych

  • Dział: Prawo
Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych funkcji, zadań związanych z reprezentowaniem i obroną praw oraz interesów pracowników wobec kierowników zakładów pracy, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego a także innych podmiotów.
Czytaj dalej...